Tradiční čínská medicína E-shop

Metody léčby čínské medicíny

Vstupní vyšetření

Léčení čínskou medicínou zahrnuje celkové zhodnocení stavu pomocí dotazování, pozorování, naslouchání, pohmatu, vyšetření pulzu a jazyka, výsledkem je určení diagnózy a navržení vhodné léčby.

Čínská diagnostika má svá specifika. Začíná se, podobně jako v západní medicíně, anamnézou, vyslechnutím pacienta. Podrobné fyzikální vyšetření, které je nezbytností v západní medicíně, se však neprovádí, kromě orientačního pohmatu břicha. Základem je diagnostika podle pulzu a jazyka. Hlavní diagnostickou pomůckou je diagnóza podle pulzu, která uznává celkem 28 typů pulzu s různým významem. Pulz se hodnotí třemi prsty položenými v řadě nad zápěstím pravé i levé ruky. Při tom se určují pulzy povrchní i hluboké, jejich velikost, síla, kvalita. Mají umožnit analýzu vztahů mezi krví a energií, informovat o stavu meridiánů, o tom, zda je na vzestupu energie jin nebo jang, určuje se prázdnota nebo plnost plných a dutých orgánů. Podle charakteru pulzů se potom mají vybrat vhodné léky, akupunkturní body nebo další léčebné metody. Stejně významné je pro čínského lékaře vyšetření jazyka. Zatímco pro moderní medicínu má jazyk z diagnostického hlediska jen orientační význam, např. pro posouzení hydratace organismu, tak v čínské medicíně se přihlíží k různým tvarovým a barevným detailům na povrchu jazyka, k jeho konsistenci, k povlakům. Zvlášť se hodnotí jednotlivé okrsky jazyka, protože na různá místa jazyka se mají promítat jednotlivé orgány. Na základě těchto údajů je pak možná léčba mnoha nemocí čínskou medicínou.

Akupunktura

Znamená ovlivňování bodů na těle pomocí akupunkturních jehel (jehly používáme jednorázové o průměru 0,14-0,25 mm), využíváme celotělovou akupunkturu, ušní, skalpovou a břišní.

Jak probíhá akupunktura?

Napřed předchází vyšetření, které nebolí a zahrnuje diagnostiku podle příznaků, pohled na jazyk, výzkum pulzu a vyšetření ucha. Na základě těchto zjištění Vám lékař navrhne léčbu. Následuje napíchání jehliček do akupunkturních aktivních bodů na uchu nebo těle. Jehly používáme zásadně jednorázové, sterilní, tudíž nehrozí riziko infekce. Doba jejich ponechání činí 5-30 minut, podle stavu pacienta. Kromě jehel lze použít i moxu (nahřívání bodů pelyňkem), baňky, magnety aj. pomůcky.

O všem je pacient dopředu zevrubně informován, aby se ničeho nebál a měl k léčbě důvěru.

Je akupunktura bolestivá?

Akupunkturní jehly jsou 25-50x slabší než běžné jehly. Jsou tak tenké, že několik akupunkturních jehel lze vsunout do injekčních jehel. Bolest samotného píchnutí jehly bývá podstatně menší než při injekci.V druhé fázi zavádění pacient obvykle necítí nic, protože hlubší podkoží a svalovina jsou samy o sobě velmi málo citlivé.Teprve když je dosaženo úrovně bodu - v podkoží nebo ve svalstvu, pociťuje nemocný při zavádění jehel zvláštní pocity – tlak, tah, mravenčení či mírnou bolest neurčité lokalizace, ale i pocit elektrického proudu.Tyto pocity jsou pro akupunkturistu velmi důlležité, protože udávají, že jehlou zasáhl správné hloubky. U některých nemocných se „pocity“ po chvíli buď ztratí, nebo se změní v tepelnou vlnu, která se může šířit do okolí - obvykle ve směru příslušné akupunkturní dráhy.

Kolik akupunkturních sezení je zapotřebí?

Neexistuje jednoznačná odpověď.Délka sezení a jejich počet je individuální, závisí na zdravotním stavu pacienta, jeho věku, délce trvání nemoci a na tom, jak odpovídá na akupunkturu. Kladná odpověď na akupunkturu je obvykle vidět po prvním až pátém sezení.Akupunkturní sezení je nutno většinou opakovat, počet opakování závisí na charakteru obtíží. Při akutních krátce trvajících obtížích stačí méně sezení ke zlepšení či vymizení problému, při déle trvajících a zejména chronických obtížích je k dosažení léčebného účinku nutno sezení vícekrát opakovat (např. až 15 až 20 krát).

Jak často bych měl být léčen?

Frekvence sezení závisí na Vašich obtížích, zpočátku je většinou potřeba 1- 2x týdně pro získání optimální odpovědi, později 1x za 14 dní. Pokud pacient není schopen tak častých návštěv , je možné léčbu podpořit čínskými bylinami, dietou nebo akupresurou prováděnou doma.

Fytoterapie v čínské medicíně

Představuje léčení individuálně setavenými kombinacemi čínských bylin ve formě odvaru, tangu, sanu, granulí a tablet.

Jaké jsou formy užívání bylin?

Čínské bylinné směsi lze užívat ve fomě odvaru (tangu), sanu (prášek z rozemletých bylin), tablet, granulí a wanu (lisované pilulky).

Jak často se bylinky užívají?

Většinou se bylinné odvary popíjí 2 x denně, tablety, wany a granule se užívají 3 x denně. Byliny se užívají 20 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle, zapíjejí se vodou.

Které forma je nejúčinnější?

Nejsilnější dávky bylin se užívají ve formě odvarů, denní dávka bylinek se zde pohybuje kolem 100 g. Příprava odvaru je časově náročnější, odvary si pacient připravuje doma sám, případně je možné použít odvary, které byly již uvařeny v bylinkárně.

Je možné užívat čínské byliny zároveň se západními léky?

Západní medikaci nevysazujeme, ale je nutný časový odstup mezi užitím bylin a západních léků.

Moxování

Nahřívání akupunkturních bodů moxovacím pelyňkovým doutníkem. Moxováním /využívání tepla pelyňku/ se dociluje prohřátí, zklidnění a uvolnění vybraných míst těla – postižených ploch nebo akupukturních bodů. Má silný tonizující účinek na tělo a posiluje v boji proti chronickým obtížím, vyčerpání a špatnému trávení. Účinné je moxování zejména u preventivního posilování organismu a utužování zdraví.

Jak moxování funguje?

Moxování je součástí čínské medicíny , která k nemocem přistupuje na základě celostního přístupu, kdy se sálavým a hluboko prohřívajícím teplem uvolňují akupunkturní dráhy a aktivizují akupunkturní body. Tím se znovu nastoluje rovnováha toku vitální energie a v důsledku toho i schopnost těla napravovat sebe sama a čelit škodlivinám.

Na jaké obtíže lze moxu použít?

Preventivně proti sklonu k častému nachlazení, poruchám imunity a zahlenění. Dále u chronického vyčerpání, bolestech zad, ztuhlosti ramen, bolestivé menstruaci a menstruačních křečích. Lokálně je možno prohřívat místa, na kterých je pociťován chlad (klouby, šlachy a svaly).

Kdy se moxování nesmí provádět?

U horečnatých onemocnění, po požití alkoholu, u stavů s návaly horkosti, pocitech horka a tepla, u těhotných v oblasti břicha, beder a kříže.

Guasha

Jedná se o masážní metodu z oblasti tradiční čínské medicíny.

Jak se provádí?

Pomocí destičky z rohoviny vodního buvola se po nanesení masážního oleje plynule dle určitých pravidel poškrabuje pokožka. Dochází k zarudnutí kůže, které obvykle vymizí do 3-4 dnů.

Jaké má guasha účínky?

Působí proti stagnaci energie QI, ulevuje od bolesti, odstraňuje horkost , toxiny uvolňuje svaly a podkoží,.

Při jakých problémech se užívá?

Pomáhá při bolestech svalů a kloubů, ztuhlosti šíje, bolestech hlavy, nespavosti, při uvolnění napětí stresu.

Redukční kúra

Redukční kůra zahrnuje celkem 5 návstěv, během kterých se aplikují akupunkturní jehličky do těla a tzv. trvalky do ucha. Dále upravujeme stravovací a pohybový režim.

Jak působí akupunktura při hubnutí?

Stimulací akupunkturní bodů dochází ke snížení chuti k jídlu, jehličky zbavují pacienta stresu, ke kterému dochází při náhlé změně režimu a úpravě příjmu energie.

Jak časté jsou jednotlivé návštěvy?

Kontroly se opakují po 11-18 dnech.

Jak je nastavena dieta a pohybový režim?

Potraviny jsou doporučovány dle konstituce pacienta, pohybový režim dle zdravotního stavu a možností pacienta.

Jaké výsledky lze očekávat?

Ve většině případů dojde k úbytku hmotnosti o 10 % původní váhy. Efekt redukční kůry lze posílit bylinnými čaji a potravinovými doplňky ve formě tablet.


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2024 Tradiční čínská medicína