Tradiční čínská medicína E-shop

Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné a zpracováváme je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro uzavření smlouvy a komunikaci s Vámi potřebujeme znát Vaše údaje. Mimo to zpracováváme i údaje o vašem zdravotním stavu a následně evidujeme produkty, které odeberete. S Vašimi údaji přichází do styku pověřený terapeut. Údaje jsou uchovávány ve Vaší osobní složce a v našem počítačovém systému, kde jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny před zneužitím, poškozením či ztrátě. Dobu uchování osobních údajů určuje trvání Vašeho klientského vztahu a dále předpisy v oblasti vedení daňové a účetní evidence. Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim údajům, sdělení informace o jejich zpracování a jejich případnou opravu, doplnění, blokaci či úplné odstranění.


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2024 Tradiční čínská medicína